Minggu, 18 Juli 2021

08 05

Subuh

Dzuhur

Ashar

Maghrib

Isya

Dzikir Pagi

Dzikir Petang

Mutiara Hikmah

Ibunda Imam Malik, dahulu memakaikannya sorban lantas berkata padanya (Imam Malik): "Nak, pergilah menemui Rabiah (ar-Ra'yi). Ambil-lah darinya adab sebelum engkau belajar darinya ilmu."

Kitab Tartib al-Madarik

Kumpulan Doa

Doa Quran

Doa Nabi

Doa Sholat